solo | Video Đế Chế solo | Video Clip AOE solo

[Trực Tiếp] ChipBoy vs Kamachi - 13h ngày 18/10/2021

[Trực Tiếp] ChipBoy vs Kamachi - 13h ngày 18/10/2021

175 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Tiểu Màn Thầu vs U98 - 19h ngày 16/10/2021

[Trực Tiếp] Tiểu Màn Thầu vs U98 - 19h ngày 16/10/2021

219 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] U98 vs Tiểu Màn Thầu - 19h ngày 16/10/2021

[Trực Tiếp] U98 vs Tiểu Màn Thầu - 19h ngày 16/10/2021

282 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Gunny, Long Lê vs Hồng Anh, YuGi - 13h ngày 16/10/2021

[Trực Tiếp] Gunny, Long Lê vs Hồng Anh, YuGi - 13h ngày 16/10/2021

193 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Hoàng Mai Nhi vs Sang Club - 13h ngày 16/10/2021

[Trực Tiếp] Hoàng Mai Nhi vs Sang Club - 13h ngày 16/10/2021

211 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Sang Club vs Hoàng Mai Nhi - 13h ngày 16/10/2021

[Trực Tiếp] Sang Club vs Hoàng Mai Nhi - 13h ngày 16/10/2021

46 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Tiểu Màn Thầu vs Vanelove - 13h ngày 16/10/2021

[Trực Tiếp] Tiểu Màn Thầu vs Vanelove - 13h ngày 16/10/2021

117 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Vanelove vs Tiểu Màn Thầu - 13h ngày 16/10/2021

[Trực Tiếp] Vanelove vs Tiểu Màn Thầu - 13h ngày 16/10/2021

185 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Hồng Anh vs BiBi - 19h ngày 15/10/2021

[Trực Tiếp] Hồng Anh vs BiBi - 19h ngày 15/10/2021

1.980 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] BiBi vs Hồng Anh - 19h ngày 15/10/2021

[Trực Tiếp] BiBi vs Hồng Anh - 19h ngày 15/10/2021

1.299 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Vanelove vs Gunny - 19h ngày 15/10/2021

[Trực Tiếp] Vanelove vs Gunny - 19h ngày 15/10/2021

295 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] U98 vs Truy Mệnh - 13h ngày 15/10/2021

[Trực Tiếp] U98 vs Truy Mệnh - 13h ngày 15/10/2021

148 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Truy Mệnh vs U98 - 13h ngày 15/10/2021

[Trực Tiếp] Truy Mệnh vs U98 - 13h ngày 15/10/2021

96 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Xuân Thứ vs Tiểu Màn Thầu - 19h ngày 14/10/2021

[Trực Tiếp] Xuân Thứ vs Tiểu Màn Thầu - 19h ngày 14/10/2021

112 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Tiểu Màn Thầu vs Xuân Thứ - 19h ngày 14/10/2021

[Trực Tiếp] Tiểu Màn Thầu vs Xuân Thứ - 19h ngày 14/10/2021

117 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] No1 vs U98 - 19h ngày 14/10/2021

[Trực Tiếp] No1 vs U98 - 19h ngày 14/10/2021

218 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] U98 vs No1 - 19h ngày 14/10/2021

[Trực Tiếp] U98 vs No1 - 19h ngày 14/10/2021

216 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Văn Hưởng vs Tễu - 19h ngày 14/10/2021

[Trực Tiếp] Văn Hưởng vs Tễu - 19h ngày 14/10/2021

21 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi - 13h ngày 14/10/2021

[Trực Tiếp] Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi - 13h ngày 14/10/2021

195 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Hoàng Mai Nhi vs Mạnh Hào - 13h ngày 14/10/2021

[Trực Tiếp] Hoàng Mai Nhi vs Mạnh Hào - 13h ngày 14/10/2021

195 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet2020@gmail.com

Zalo: 0927244575

Designed by Cohet Dev Team