4vs4 | Video Đế Chế 4vs4 | Video Clip AOE 4vs4

GameTV vs Hà Nội 4vs4 ngày 2/3/2017

GameTV vs Hà Nội 4vs4 ngày 2/3/2017

40.986 lượt xem · bình luận

Việt Nam 1 vs Việt Nam 2 - Chung kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam 1 vs Việt Nam 2 - Chung kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

38.103 lượt xem · bình luận

Việt Nam 2 vs Việt Nam 1 - Chung kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam 2 vs Việt Nam 1 - Chung kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

8.348 lượt xem · bình luận

Việt Nam 2 vs Thiên Vương - Bán kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam 2 vs Thiên Vương - Bán kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

20.056 lượt xem · bình luận

 Việt Nam 1 vs Tiêu Dao - Bán kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam 1 vs Tiêu Dao - Bán kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

30.588 lượt xem · bình luận

Việt Nam 1 vs Tiêm Binh Chiến Đội - Tứ kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam 1 vs Tiêm Binh Chiến Đội - Tứ kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

24.652 lượt xem · bình luận

Việt Nam 2 vs Vũ Trụ 3 - Tứ kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam 2 vs Vũ Trụ 3 - Tứ kết ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

14.117 lượt xem · bình luận

Việt Nam 1 vs Sơ Kiến - Vòng 1/16 ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam 1 vs Sơ Kiến - Vòng 1/16 ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

10.017 lượt xem · bình luận

Việt Nam 2 vs Sài Bì - Vòng 1/16 ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam 2 vs Sài Bì - Vòng 1/16 ngày 3/10/2016 (4vs4 shang)

5.494 lượt xem · bình luận

Việt Nam Đỏ vs Thiên Vương 1 - Tứ kết ngày 1/10/2016 (4vs4 shang)

Việt Nam Đỏ vs Thiên Vương 1 - Tứ kết ngày 1/10/2016 (4vs4 shang)

29.173 lượt xem · bình luận

 GameTV + Vane_Love vs Thái Bình+ Skyred ngày 26/9/2016

GameTV + Vane_Love vs Thái Bình+ Skyred ngày 26/9/2016

57.994 lượt xem · bình luận

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng ngày 25/9/2016 ( 4vs4 Shang)

Việt Nam Đỏ vs Việt Nam Vàng ngày 25/9/2016 ( 4vs4 Shang)

31.767 lượt xem · bình luận

Thái Bình vs Linda Club - Bán kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

Thái Bình vs Linda Club - Bán kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

11.135 lượt xem · bình luận

Hà Nội vs Thái Bình - Chung kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

Hà Nội vs Thái Bình - Chung kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

36.396 lượt xem · bình luận

Thái Bình vs Hà Nội - Chung kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

Thái Bình vs Hà Nội - Chung kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

33.729 lượt xem · bình luận

Tứ kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

Tứ kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

28.177 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội 2 - Tứ kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

GameTV vs Hà Nội 2 - Tứ kết thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

33.099 lượt xem · bình luận

Vòng bảng thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

Vòng bảng thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

11.632 lượt xem · bình luận

Máy GameTV - Vòng bảng thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

Máy GameTV - Vòng bảng thể loại 4vs4 random giải Thái Bình Open 5 ngày 24/4/2016

24.931 lượt xem · bình luận

Giao lưu Doanh Nghiệp HiTech vs VEngy ngày 27/2/2016 (solo shang, 4vs4)

Giao lưu Doanh Nghiệp HiTech vs VEngy ngày 27/2/2016 (solo shang, 4vs4)

5.261 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet2020@gmail.com

Zalo: 0927244575

Designed by Cohet Dev Team