Video Vòng 1/8 Aoe GameK Solo Cup ngày 18/12/2016 (Nhánh Thắng)

Lượt xem 30.605
Số Clip 23
Kèo Hay ?
Thích AOE
Chim Sẻ Đi Nắng vs HeHe T1

Chim Sẻ Đi Nắng vs HeHe T1

5.621 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng vs HeHe T2

Chim Sẻ Đi Nắng vs HeHe T2

4.908 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng vs HeHe T3

Chim Sẻ Đi Nắng vs HeHe T3

4.701 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng vs HeHe T4

Chim Sẻ Đi Nắng vs HeHe T4

6.761 lượt xem · bình luận

Hồng Anh vs Bi Bi T1

Hồng Anh vs Bi Bi T1

1.470 lượt xem · bình luận

Hồng Anh vs Bi Bi T2

Hồng Anh vs Bi Bi T2

1.050 lượt xem · bình luận

Hồng Anh vs Bi Bi T3

Hồng Anh vs Bi Bi T3

799 lượt xem · bình luận

Hồng Anh vs Bi Bi T4

Hồng Anh vs Bi Bi T4

1.311 lượt xem · bình luận

Cam Quýt vs Chipboy T1

Cam Quýt vs Chipboy T1

251 lượt xem · bình luận

Cam Quýt vs Chipboy T2

Cam Quýt vs Chipboy T2

192 lượt xem · bình luận

Cam Quýt vs Chipboy T3

Cam Quýt vs Chipboy T3

201 lượt xem · bình luận

Cam Quýt vs Chipboy T4

Cam Quýt vs Chipboy T4

536 lượt xem · bình luận

HeHe vs CSĐN T1+2

HeHe vs CSĐN T1+2

276 lượt xem · bình luận

HeHe vs CSĐN T3

HeHe vs CSĐN T3

164 lượt xem · bình luận

HeHe vs CSĐN T4

HeHe vs CSĐN T4

1.378 lượt xem · bình luận

BIBI vs HỒNG ANH T1

BIBI vs HỒNG ANH T1

683 lượt xem · bình luận

BIBI vs HỒNG ANH T2

BIBI vs HỒNG ANH T2

624 lượt xem · bình luận

BIBI vs HỒNG ANH T3

BIBI vs HỒNG ANH T3

364 lượt xem · bình luận

BIBI vs HỒNG ANH T4

BIBI vs HỒNG ANH T4

853 lượt xem · bình luận

Chipboy vs Cam Quyt T1

Chipboy vs Cam Quyt T1

267 lượt xem · bình luận

Chipboy vs Cam Quyt T2

Chipboy vs Cam Quyt T2

245 lượt xem · bình luận

Chipboy vs Cam Quyt T3

Chipboy vs Cam Quyt T3

233 lượt xem · bình luận

Chipboy vs Cam Quyt T4

Chipboy vs Cam Quyt T4

408 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN



GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet2020@gmail.com

Zalo: 0927244575

Designed by Cohet Dev Team